Startup Of The Year là giải thưởng vinh danh một Startup xuất sắc của năm, có tác động tích cực đến nền kinh tế bằng cách cung cấp sản phẩm, dịch vụ đột phá và sáng tạo.

Mục tiêu: 

Tôn vinh và thúc đẩy sự phát triển của các Startup xuất sắc có tiềm năng định hình và làm thay đổi thị trường trong lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời, tạo ra giá trị cho cộng đồng và truyền cảm hứng cho thế hệ cộng đồng khởi nghiệp tiếp theo tại Việt Nam.