Diversity Role Model Of The Year là giải thưởng vinh danh một cá nhân được biết đến với những thành tích xuất sắc và đồng thời là một hình mẫu đáng ngưỡng mộ về sự đa dạng và công bằng trong môi trường kinh doanh và xã hội.

Mục tiêu: 

Tôn vinh và khích lệ những cá nhân có vai trò tích cực trong việc xây dựng một môi trường công bằng, đa dạng và chân thực cho tất cả mọi người, không phân biệt về giới tính, tôn giáo, chủng tộc hoặc tình trạng xã hội.