Best Accelerator Program là giải thưởng vinh danh chương trình tăng tốc xuất sắc tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ và đẩy mạnh sự phát triển của các Startup thông qua cung cấp công cụ, tài nguyên, kết nối, kiến thức và chuyên môn.

Mục tiêu:

Tôn vinh và ghi nhận những chương trình tăng tốc đáng chú ý tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc phát triển và thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp.