Chúng tôi chào đón sự đồng hành của các cộng đồng và Làng Công Nghệ Techfest. Hỗ trợ truyền thông, đề cử cá nhân và tổ chức trong hạng mục vinh danh, cùng với việc tổ chức các sự kiện kết nối, chúng tôi cùng nhau xây dựng một môi trường khởi nghiệp thịnh vượng.