Hãy cùng nhau tạo nên một chương trình Viet Nam Startup Awards 2023 thành công, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công của các doanh nghiệp sáng tạo.