Best Start-Up Contest Program là giải thưởng vinh danh Chương trình/ Cuộc thi Khởi nghiệp xuất sắc tại Việt Nam, nhằm tạo cơ hội cho các Startup thể hiện ý tưởng sáng tạo và tiềm năng phát triển, thu hút sự quan tâm của cộng đồng kinh doanh, nhà đầu tư và các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Mục tiêu: 

Tôn vinh và khích lệ sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước thông qua các Cuộc thi Khởi nghiệp.