Founder Of The Year là giải thưởng vinh danh một người sáng lập hoặc đồng sáng lập công ty khởi nghiệp đã thể hiện kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và đạt được kết quả kinh doanh đặc biệt. Đồng thời truyền cảm hứng và là hình mẫu cho thế hệ những Startup tiếp theo.

Mục tiêu:

Tôn vinh và khích lệ sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý công ty khởi nghiệp, ghi nhận đóng góp tích cực của người sáng lập đối với sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp.