Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ từ các đối tác truyền thông. Tham gia cùng chúng tôi để lan tỏa thông tin về chương trình và góp phần tạo nên sự thành công cho sự kiện Viet Nam Startup Awards 2023.