Best E-Commerce Startup là giải thưởng vinh danh sự đổi mới và sáng tạo của các Startup trong lĩnh vực thương mại điện tử - Những cá nhân đã mạnh dạn xây dựng và phát triển nền tảng mua sắm trực tuyến hay các nền tảng hỗ trợ cho hệ sinh thái thương mại điện tử.

Mục tiêu: 

Vinh danh những Startup thương mại điện tử tại Việt Nam có sự tạo dựng và phát triển ấn tượng, đồng thời thúc đẩy tinh thần sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực E-commerce.