Chúng tôi mời gọi các hiệp hội và tổ chức có tầm ảnh hưởng đến hệ sinh thái khởi nghiệp tham gia cùng chúng tôi. Hãy cùng chúng tôi tạo ra một môi trường chuyên nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của khởi nghiệp.