• Nhằm tôn vinh những tinh hoa khởi nghiệp, những ước mơ đam mê đã biến thành hiện thực, những tổ chức có tầm nhìn xa phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng mỗi ý tưởng đột phá xứng đáng được ghi nhận và kết nối với thế giới.

  • phát triển nhiệm vụ hoạt động tại Techfest hàng năm