Danh mục đề cử vinh danh tại Viet Nam Startup Awards

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Vietnam Startup Awards 2023 – Chương trình quốc gia vinh danh Hệ sinh thái Khởi nghiệp chính thức được tổ chức; với 15 hạng mục vinh danh dành cho các Startup, cá nhân, tổ chức, chương trình ươm tạo, tăng tốc… có đóng góp tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần phát triển quốc gia khởi nghiệp.

Các giải thưởng này là một công cụ cực kỳ hữu ích để thúc đẩy chia sẻ kiến ​​thức, gia tăng giá trị cho hệ sinh thái khởi nghiệp và giúp các công ty khởi nghiệp phát triển và khẳng định vị thế trên thị trường.

Dưới đây là chi tiết về các hạng mục vinh danh trong chương trình Vinh danh Vietnam Startup Awards 2023, bao gồm mô tả, mục tiêu và nội dung thẩm định:

 1. STARTUP OF THE YEAR

Mô tả:

Startup Of The Year là giải thưởng vinh danh một Startup xuất sắc của năm, có tác động tích cực đến nền kinh tế bằng cách cung cấp sản phẩm, dịch vụ đột phá và sáng tạo.

Mục tiêu: 

Tôn vinh và thúc đẩy sự phát triển của các Startup xuất sắc có tiềm năng định hình và làm thay đổi thị trường trong lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời, tạo ra giá trị cho cộng đồng và truyền cảm hứng cho thế hệ cộng đồng khởi nghiệp tiếp theo tại Việt Nam.

Nội dung thẩm định: 

Đánh giá sự xuất sắc và tiềm năng phát triển của các startup dựa trên các yếu tố sau:

- Sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo và sáng tạo, có sự đột phá nhất định.

- Có tiềm năng lớn trong tăng trưởng và mở rộng ra thị trường quốc tế.

- Có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng khởi nghiệp và nền kinh tế.

- Hiệu quả lãnh đạo và quản lý của nhóm sáng lập.

- Kết quả kinh doanh và hoạt động trong 5 năm gần đây (tính từ ngày thành lập tới khi mở đề cử công khai).

- Đánh giá từ các chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

 1. BEST STARTUP NEWCOMER

Mô tả: 

Best Startup Newcomer là giải thưởng vinh danh một Startup mới có khoảng 2 năm tuổi phát triển với tiềm năng trở thành Startup of the Year trong tương lai. Ngoài ra, các sản phẩm, dịch vụ của Startup đã xuất hiện trên thị trường và tác động tích cực đến nền kinh tế và thế giới.

Mục tiêu: 

Khích lệ và hỗ trợ các Startup trẻ có tiềm năng đột phá và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các Startup phát triển và tạo ra giá trị cho xã hội.

Nội dung thẩm định: 

Đánh giá sự tiềm năng và tầm nhìn của các startup mới dựa trên các yếu tố sau:

- Sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo và sáng tạo, có sự đột phá nhất định.

- Có tiềm năng tăng trưởng và phát triển trong tương lai.

- Có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng khởi nghiệp và nền kinh tế thị trường.

- Hiệu quả lãnh đạo và quản lý của nhóm sáng lập.

- Kết quả kinh doanh và hoạt động trong 2 năm gần đây (tính từ ngày thành lập đến khi mở đề cử công khai).

- Đánh giá từ các chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

 1. BEST WEB 3.0 AND AI STARTUP

Mô tả: 

Best WEB 3.0 and AI Startup là giải thưởng vinh danh một Startup công nghệ mới nổi có sự độc đáo, sáng tạo trong lĩnh vực Web 3.0 và AI toàn cầu; có sự kết hợp phân cấp, công nghệ chuỗi khối và kinh tế dựa trên mã thông báo để tạo ra giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, cam kết được độ bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư.

Mục tiêu:

Tôn vinh và khích lệ các Startup có vai trò định hình Web 3.0 và AI, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các giải pháp công nghệ tiên tiến để giải quyết các vấn đề quan trọng và tạo ra giá trị cho xã hội.

Nội dung thẩm định: 

Đánh giá sự độc đáo và tầm nhìn của Startup dựa trên các yếu tố sau:

- Sự ứng dụng và kết hợp sáng tạo Web 3.0 và AI.

- Có tiềm năng tăng trưởng và mở rộng ra thị trường quốc tế.

- Có ảnh hưởng tích cực đối với nền kinh tế, công nghệ.

- Hiệu quả lãnh đạo và quản lý của nhóm sáng lập.

- Đánh giá từ các chuyên gia và cộng đồng công nghệ.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

 1. BEST HEALTHTECH STARTUP

Mô tả:

Best HealthTech Startup là giải thưởng vinh danh một Startup công nghệ ý tế đang sử dụng công nghệ và phát triển các mô hình kinh doanh mới để cải thiện sức khỏe của bệnh nhân. Sản phẩm hoặc dịch vụ của Startup phải có sức hút trên thị trường và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Mục tiêu: 

Tôn vinh và khích lệ sự đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ và mô hình kinh doanh mới có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế.

Nội dung thẩm định: 

Đánh giá sự đột phá và tiềm năng phát triển của công ty khởi nghiệp dựa trên các yếu tố sau:

- Hiệu quả lâm sàng của sản phẩm hoặc dịch vụ.

- Mức độ tham gia của bệnh nhân trong quá trình điều trị và chăm sóc sức khỏe.

- Độ phổ biến và ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng y tế.

- Sự sáng tạo và tiềm năng tăng trưởng của công nghệ và mô hình kinh doanh.

- Hiệu quả lãnh đạo và quản lý của nhóm sáng lập.

- Đánh giá từ các chuyên gia và cộng đồng y tế.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

 1. BEST GREEN TECH STARTUP

Mô tả: 

Best Green Tech Startup là giải thưởng vinh danh một Startup có mô hình kinh doanh tốt, có tác động xanh đến thế giới với sản phẩm hoặc dịch vụ giúp giảm tiêu thụ năng lượng, tạo ra năng lượng tái tạo và tối ưu hóa quy trình.

Mục tiêu:

Tôn vinh và khích lệ các Startup đổi mới có tiềm năng giải quyết các vấn đề về môi trường và năng lượng, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng một tương lai bền vững cho toàn cầu.

Nội dung thẩm định: 

Đánh giá độ hiệu quả và tính bền vững của công ty khởi nghiệp dựa trên các yếu tố sau:

- Tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa tài nguyên trong sản phẩm và/hoặc dịch vụ.

- Sự sáng tạo và tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường.

- Tầm ảnh hưởng và ảnh hưởng tích cực đối với môi trường và cộng đồng.

- Hiệu quả lãnh đạo và quản lý của nhóm sáng lập.

- Đánh giá từ các chuyên gia và cộng đồng về môi trường.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

 1. BEST E-COMMERCE STARTUP

Mô tả: 

Best E-Commerce Startup là giải thưởng vinh danh sự đổi mới và sáng tạo của các Startup trong lĩnh vực thương mại điện tử - Những cá nhân đã mạnh dạn xây dựng và phát triển nền tảng mua sắm trực tuyến hay các nền tảng hỗ trợ cho hệ sinh thái thương mại điện tử.

Mục tiêu: 

Vinh danh những Startup thương mại điện tử tại Việt Nam có sự tạo dựng và phát triển ấn tượng, đồng thời thúc đẩy tinh thần sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực E-commerce.

Nội dung thẩm định:

Đánh giá sự xuất sắc của những Startup thương mại điện tử tại Việt Nam dựa trên các yếu tố sau:

- Tính khả thi và tiềm năng tăng trưởng: Đánh giá khả năng thương mại hóa và tăng trưởng của Startup, dựa trên kế hoạch kinh doanh, chiến lược tiếp thị, và khả năng tiếp cận thị trường.

- Tương tác và trải nghiệm khách hàng: Xem xét cách mà Startup tạo ra trải nghiệm tích cực cho khách hàng thông qua giao dịch trực tuyến, dịch vụ khách hàng tốt, và khả năng tương tác hiệu quả.

- Phản hồi từ thị trường: Đánh giá phản hồi từ phía thị trường về sản phẩm và dịch vụ của Startup, bao gồm sự gia tăng trong số lượng khách hàng, đánh giá tích cực, và tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thương mại điện tử.

- Giá trị bền vững: Đánh giá khả năng của Startup trong việc duy trì sự phát triển trong thời gian dài và khả năng thích nghi với các biến đổi trong môi trường kinh doanh và ngành công nghiệp.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

 1. FOUNDER OF THE YEAR

Mô tả: 

Founder Of The Year là giải thưởng vinh danh một người sáng lập hoặc đồng sáng lập công ty khởi nghiệp đã thể hiện kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và đạt được kết quả kinh doanh đặc biệt. Đồng thời truyền cảm hứng và là hình mẫu cho thế hệ những Startup tiếp theo.

Mục tiêu:

Tôn vinh và khích lệ sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý công ty khởi nghiệp, ghi nhận đóng góp tích cực của người sáng lập đối với sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Nội dung thẩm định: 

Đánh giá độ xuất sắc và tiềm năng lãnh đạo của người sáng lập dựa trên các yếu tố sau:

- Thành tựu và thành công kinh doanh của Startup.

- Vai trò trong định hình tầm nhìn và chiến lược của công ty.

- Tầm ảnh hưởng và đóng góp cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.

- Đánh giá từ các thành viên trong công ty và cộng đồng khởi nghiệp.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

 1. INVESTOR OF THE YEAR

Mô tả: 

Investor Of The Year là giải thưởng vinh danh một nhà đầu tư của năm đã tạo ra kết quả tài chính ấn tượng khi đầu tư vào các công ty đổi mới có tiềm năng tác động tích cực đến nền kinh tế. Đồng thời, hỗ trợ các công ty này bằng các nguồn lực khác ngoài tài chính.

Mục tiêu:

Ghi nhận và khích lệ các nhà đầu tư có vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời tôn vinh những nhà đầu tư có đóng góp tích cực và sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.

Nội dung thẩm định:

Đánh giá mức độ xuất sắc của một nhà đầu tư của năm dựa trên các yếu tố sau:

- Hiệu quả đầu tư và kết quả tài chính: Đánh giá thành tích và kết quả tài chính của nhà đầu tư, bao gồm các khoản đầu tư thành công và khả năng tạo ra giá trị gia tăng cho các công ty khởi nghiệp.

- Hỗ trợ và ủng hộ: Xem xét mức độ hỗ trợ và ủng hộ của nhà đầu tư đối với các công ty khởi nghiệp, bao gồm việc cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, mạng lưới liên kết và các nguồn lực hỗ trợ khác ngoài tài chính.

- Tiềm năng tác động tích cực: Đánh giá khả năng tác động tích cực của nhà đầu tư đối với nền kinh tế và xã hội thông qua việc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp có tiềm năng và giải pháp đột phá.

- Đánh giá đồng nghiệp và cộng đồng: Xem xét nhận xét và đánh giá từ các doanh nghiệp khởi nghiệp và cộng đồng về sự hỗ trợ và tầm ảnh hưởng của nhà đầu tư.

- Hoạt động tại Việt Nam: Đánh giá mức độ hoạt động của nhà đầu tư tại Việt Nam và sự đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

 1. ECOSYSTEM HERO OF THE YEAR

Mô tả:

Ecosystem Hero Of The Year là giải thưởng vinh danh các cá nhân, tổ chức có đóng góp nhiều nhất cho khởi nghiệp tại Việt Nam; có niềm đam mê khởi nghiệp và khả năng hỗ trợ, huấn luyện các doanh nghiệp khởi nghiệp, đóng góp tích cực cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.

Mục tiêu: 

Ghi nhận và đánh giá vai trò quan trọng của các Mentor trong việc hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời khích lệ sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

Nội dung thẩm định:

Đánh giá mức độ đóng góp của cá nhân, tổ chức của năm dựa trên các yếu tố sau:

- Hoạt động khởi nghiệp: Đánh giá mức độ hoạt động của cá nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp tại Việt Nam và đóng góp cho cộng đồng khởi nghiệp.

- Hỗ trợ và huấn luyện: Đánh giá khả năng hỗ trợ và huấn luyện hiệu quả của cá nhân đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Kiến thức và kỹ năng: Đánh giá kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của cá nhân trong việc hướng dẫn và huấn luyện các doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Tầm ảnh hưởng và đóng góp: Đánh giá tầm ảnh hưởng và đóng góp tích cực của cá nhân đối với hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.

- Nhận xét từ cộng đồng: Xem xét nhận xét và đánh giá từ các doanh nghiệp khởi nghiệp và cộng đồng về sự hỗ trợ và tầm ảnh hưởng của cá nhân.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

 1. DIVERSITY ROLE MODEL OF THE YEAR

Mô tả:

Diversity Role Model Of The Year là giải thưởng vinh danh một cá nhân được biết đến với những thành tích xuất sắc và đồng thời là một hình mẫu đáng ngưỡng mộ về sự đa dạng và công bằng trong môi trường kinh doanh và xã hội.

Mục tiêu: 

Tôn vinh và khích lệ những cá nhân có vai trò tích cực trong việc xây dựng một môi trường công bằng, đa dạng và chân thực cho tất cả mọi người, không phân biệt về giới tính, tôn giáo, chủng tộc hoặc tình trạng xã hội.

Nội dung thẩm định:

Đánh giá sự xuất sắc của cá nhân trong việc trao quyền dựa trên các yếu tố sau:

- Đa dạng và công bằng: Đánh giá những cống hiến và thành tựu của cá nhân trong việc thúc đẩy đa dạng và công bằng trong môi trường kinh doanh và xã hội.

- Tầm ảnh hưởng: Xem xét tầm ảnh hưởng và tác động tích cực của cá nhân đối với việc xây dựng một môi trường công bằng và chấp nhận đa dạng.

- Lãnh đạo và tư duy: Đánh giá khả năng lãnh đạo và tư duy sáng tạo của cá nhân trong việc thúc đẩy đa dạng và công bằng.

- Tương tác với cộng đồng: Xem xét sự tương tác và tác động của cá nhân với cộng đồng, đặc biệt là trong việc khuyến khích và ủng hộ các cơ hội công bằng cho tất cả mọi người.

- Nhận xét từ cộng đồng: Xem xét nhận xét và đánh giá từ cộng đồng kinh doanh và xã hội về vai trò của cá nhân trong việc thúc đẩy sự đa dạng và công bằng.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

 1. SOCIAL IMPACT STARTUP OF THE YEAR

Mô tả: 

Social Impact Startup Of The Year là giải thưởng vinh danh một công ty khởi nghiệp có mô hình kinh doanh thành công và tác động tích cực đến cộng đồng và xã hội, đóng góp vào giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

Mục tiêu: 

Tôn vinh và khích lệ sự xuất sắc trong việc kết hợp lợi nhuận với mục tiêu xã hội tích cực và bền vững, đồng thời ghi nhận đóng góp quan trọng của các công ty khởi nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

Nội dung thẩm định:

Đánh giá sự xuất sắc của Startup có tác động xã hội dựa trên các yếu tố sau:

- Tác động xã hội và môi trường: Đánh giá tầm ảnh hưởng và tác động tích cực của công ty khởi nghiệp đối với cộng đồng và môi trường, bao gồm các hoạt động và chương trình có lợi cho cộng đồng.

- Lợi nhuận và bền vững: Đánh giá khả năng kinh doanh bền vững và lợi nhuận của công ty khởi nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

- Sáng tạo và hiệu quả: Xem xét sự sáng tạo và hiệu quả của mô hình kinh doanh và giải pháp của công ty khởi nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

- Đánh giá từ cộng đồng: Xem xét nhận xét và đánh giá từ cộng đồng về tác động tích cực của công ty khởi nghiệp đối với xã hội và môi trường.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

 1. BEST ACCELERATOR PROGRAM

Mô tả: 

Best Accelerator Program là giải thưởng vinh danh chương trình tăng tốc xuất sắc tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ và đẩy mạnh sự phát triển của các Startup thông qua cung cấp công cụ, tài nguyên, kết nối, kiến thức và chuyên môn.

Mục tiêu:

Tôn vinh và ghi nhận những chương trình tăng tốc đáng chú ý tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc phát triển và thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Nội dung thẩm định:

Đánh giá sự xuất sắc của chương trình tăng tốc xuất sắc dựa trên các yếu tố sau:

- Hoạt động tại Việt Nam: Đánh giá mức độ hoạt động của chương trình tăng tốc tại Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước.

- Hướng dẫn và ủy thác: Xem xét hướng dẫn từ người đi tiên phong và mức độ ủy thác của chương trình tập trung vào sự phát triển cho các Startup.

- Công cụ và nguồn lực: Đánh giá cung cấp công cụ, nguồn lực, kiến thức và mạng lưới kết nối trong lĩnh vực khởi nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng trưởng bền vững.

- Tác động tích cực: Đánh giá khả năng tác động tích cực của chương trình tăng tốc đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp và cộng đồng kinh doanh.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

 1. BEST INCUBATOR PROGRAM

Mô tả: 

Best Incubator Program là giải thưởng vinh danh chương trình ươm tạo xuất sắc tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển công ty đổi mới của họ bằng cách cung cấp các công cụ, nguồn lực, kết nối, kiến thức và chuyên môn.

Mục tiêu: 

Tôn vinh và ghi nhận những chương trình ươm tạo có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các Startup trong giai đoạn phát triển đầu tiên.

Nội dung thẩm định:

Đánh giá sự xuất sắc của chương trình ươm tạo xuất sắc dựa trên các yếu tố sau:

- Hoạt động tại Việt Nam: Đánh giá mức độ hoạt động của chương trình ươm tạo tại Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước.

- Ủy thác và hỗ trợ: Xem xét cam kết ủy thác và hỗ trợ cho Startup trong giai đoạn phát triển đầu tiên.

- Môi trường động lực và sáng tạo: Đánh giá việc tạo môi trường động lực và sáng tạo, cung cấp các nguồn lực và dịch vụ hỗ trợ chất lượng để các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển và thành công.

- Tác động tích cực: Đánh giá tầm ảnh hưởng tích cực của chương trình ươm tạo đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp trong giai đoạn đầu tiên.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

 1. BEST START-UP CONTEST PROGRAM

Mô tả: 

Best Start-Up Contest Program là giải thưởng vinh danh Chương trình/ Cuộc thi Khởi nghiệp xuất sắc tại Việt Nam, nhằm tạo cơ hội cho các Startup thể hiện ý tưởng sáng tạo và tiềm năng phát triển, thu hút sự quan tâm của cộng đồng kinh doanh, nhà đầu tư và các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Mục tiêu: 

Tôn vinh và khích lệ sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước thông qua các Cuộc thi Khởi nghiệp.

Nội dung thẩm định:

Đánh giá sự xuất sắc của Chương trình/ Cuộc thi Khởi nghiệp xuất sắc dựa trên các yếu tố sau:

- Hoạt động tại Việt Nam: Đánh giá mức độ hoạt động của Chương trình/ Cuộc thi Khởi nghiệp tại Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước.

- Ý tưởng sáng tạo và tiềm năng phát triển: Xem xét độ sáng tạo và tiềm năng phát triển của các ý tưởng và dự án tham gia cuộc thi.

- Tương tác và kết nối: Đánh giá sự tương tác và kết nối giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp, các chuyên gia và nhà đầu tư trong quá trình tham gia cuộc thi.

- Tác động tích cực: Đánh giá tầm ảnh hưởng tích cực của Chương trình/ Cuộc thi Khởi nghiệp đối với các cá nhân trong giai đoạn khởi nghiệp.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

 1. BEST CO-WORKING SPACE

Mô tả: 

Best Co-Working Space là giải thưởng vinh danh một không gian làm việc chung xuất sắc tại Việt Nam, xứng đáng được công nhận về các dịch vụ, sự hỗ trợ và nguồn lực dành cho các công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh. Không gian này có thể tạo ra môi trường thúc đẩy sự đổi mới.

Mục tiêu:

Tôn vinh và khích lệ sự xuất sắc trong việc cung cấp không gian làm việc chung với chất lượng cao, hỗ trợ tối đa cho các công ty khởi nghiệp và góp phần vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.

Nội dung thẩm định:

Đánh giá sự xuất sắc của không gian làm việc chung dựa trên các yếu tố sau:

- Cung cấp dịch vụ và nguồn lực: Đánh giá các dịch vụ và nguồn lực bao gồm không gian làm việc, phòng họp, thiết bị, kết nối internet và hỗ trợ kỹ thuật.

- Hỗ trợ cho công ty khởi nghiệp: Xem xét mức độ hỗ trợ mà không gian làm việc chung cung cấp cho các công ty khởi nghiệp, bao gồm hỗ trợ về quản lý, tài chính, marketing và giao tiếp.

- Môi trường và văn hóa: Đánh giá không gian làm việc có tạo ra môi trường thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo hay không? (Bao gồm việc khuyến khích cộng tác và giao lưu giữa các công ty khởi nghiệp và cá nhân).

- Đánh giá từ người sử dụng: Xem xét nhận xét, đánh giá chất lượng và hiệu quả của dịch vụ và nguồn lực mà không gian này cung cấp cho các cá nhân đã và đang sử dụng không gian làm việc chung.

ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY

Lễ trao giải của chương trình Vietnam Startup Awards sẽ diễn ra trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Techfest 2023, tại địa điểm diễn ra Techfest 2023. 15 hạng mục vinh danh trên chính là những hình mẫu truyền cảm hứng cho một thế hệ khởi nghiệp mới. Các Startup được vinh danh trong bảng xếp hạng thể hiện được cả chiều rộng và chiều sâu của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, đem lại cho họ sự công nhận xứng đáng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?